top of page

Th 3, 27 thg 9

|

Sts. Peter & Paul Parish Classrooms

Lớp Rước Lễ Lần Đầu, Lớp Thêm Sức và Lớp Giáo Lý Tân Tòng bắt đầu

Registration is closed
See other events
Lớp Rước Lễ Lần Đầu, Lớp Thêm Sức và Lớp Giáo Lý Tân Tòng bắt đầu
Lớp Rước Lễ Lần Đầu, Lớp Thêm Sức và Lớp Giáo Lý Tân Tòng bắt đầu

Thời gian & Địa điểm

18:30 27 thg 9, 2022 – 19:30 11 thg 4, 2023

Sts. Peter & Paul Parish Classrooms, 3115 E Victory Dr, Savannah, GA 31404, USA

Chia sẻ sự kiện của bạn

Language:

bottom of page