CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GIÁO XỨ

THÁNH

PHÊRÔ & PHAOLÔ

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TRỰC TUYẾN

Nhấn nút dưới đây để dự lễ online

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN

Nhấn nút dưới đây để vào trang Bản Tin Cộng Đoàn
 

TÔN CHỈ CỦA GIÁO XỨ

Cùng mục đích với những giáo xứ Việt Nam khác ở hải ngoại, vào năm 1999 Giáo Xứ Thánh Phêrô & Phaolô được Đức Cha Kevin Boland thiết lập tại nhà thờ Nativity of Our Lord với những sứ mệnh như sau:

  • Bảo trì và phát huy lòng đạo đức Công Giáo truyền thống của những người Việt Nam trong thành phố Savannah và các vùng lân cận.

  • Diễn dịch cho các người trẻ sinh ra hoặc lớn lên ở Mỹ biết ứng dụng đức tin nhận được từ cha mẹ trong ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra cách sống và ngôn ngữ hàng ngày.

 

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam vùng Savannah cùng cộng tác với những người bạn Mỹ đã từng xây lên và gắn bó lâu đời với Nhà Thờ Nativity để duy trì và phát triển Giáo Xứ Thánh Phêrô & Phaolô trong khuôn viên thánh đường Nativity of Our Lord.

GIỜ LỄ HẰNG TUẦN

8:30 sáng

 

8:30 sáng

7:30 tối

 

10 giờ sáng

 

8:30 sáng

10 giờ sáng

Thứ Ba - Thứ Năm

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

Chúa Nhật

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Anh

Tiếng Việt

SỰ KIỆN SẮP TỚI

No upcoming events at the moment

ĐỨC GIÁM MỤC

STEPHEN D. PARKES

Đức Giám Mục Stephen D. Parkes là Giám Mục thứ 15 của Giáo Phận Savannah. Ngài là Cha Xứ thuộc Giáo Xứ Annunciation, Giáo Phận Orlando, Florida và Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục cai quản Giáo Phận Savannah vào ngày 7/8/2020 thay thế cho Đức Giám Mục tiền nhiệm Greogory J. Hartmayer. Ngài chính thức nhậm chức vụ của mình vào ngày 9/23/2020.

Language:

CONTACT

Address: 3115 East Victory Dr.

City: Savannah, GA 31404-4527

Phone: 912-354-4014

Email: kimsnguyen@juno.com

 

© 2015-2020 Sts. Peter and Paul | Savannah | GA