top of page

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GIÁO XỨ

THÁNH

PHÊRÔ & PHAOLÔ

THÁNH LỄ

Chúa Nhật:                  08:30 AM (Tiếng Anh)

                                    10:00 AM (Tiếng Việt)

Thứ Ba-Thứ năm:       08:30 AM (Tiếng Việt)

Thứ Sáu:                     08:30 AM (Tiếng Anh)

Thứ Bảy:                     10:00 AM (Tiếng Việt)

 

CHẦU THÁNH THỂ

Thứ Sáu đầu tháng: sau Thánh Lễ 8:30 AM

 

GIẢI TỘI

20 phút trước Thánh Lễ Chúa Nhật

 

RỬA TỘI

Đầu tháng Sau Thánh Lễ 10:00 Chúa Nhật. Xin vào website của Giáo xứ để lấy đơn ghi danh, hoặc lấy đơn tại văn phòng Giáo Xứ.

 

HÔN PHỐI

Xin liên lạc với Cha Peter Hùng Nguyễn ít nhất 4 tháng trước ngày cưới.

 

GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ

 

THĂM HAY XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Xin liên lạc Cha Peter Hùng Nguyễn

 

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ

Theo Giáo Luật, khi tới cư ngụ một nơi nào. Các tín hữu phải ghi danh gia nhập Giáo Xứ càng sớm càng tốt.  Các đôi vợ chồng mới cưới phải ghi danh gia đình công giáo riêng.  Đơn ghi danh để cuối nhà thờ hoặc xin liên lạc văn phòng giáo xứ.

 Xin trả lời các câu thăm dò của Đức Cha cho tương lai của Giáo Phận.

Nhấn nút dưới đây để bắt đầu.

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN

Nhấn nút dưới đây để vào trang Bản Tin Cộng Đoàn
scroll down

TÔN CHỈ CỦA GIÁO XỨ

Cùng mục đích với những giáo xứ Việt Nam khác ở hải ngoại, vào năm 1999 Giáo Xứ Thánh Phêrô & Phaolô được Đức Cha Kevin Boland thiết lập tại nhà thờ Nativity of Our Lord với những sứ mệnh như sau:

  • Bảo trì và phát huy lòng đạo đức Công Giáo truyền thống của những người Việt Nam trong thành phố Savannah và các vùng lân cận.

  • Diễn dịch cho các người trẻ sinh ra hoặc lớn lên ở Mỹ biết ứng dụng đức tin nhận được từ cha mẹ trong ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra cách sống và ngôn ngữ hàng ngày.

 

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam vùng Savannah cùng cộng tác với những người bạn Mỹ đã từng xây lên và gắn bó lâu đời với Nhà Thờ Nativity để duy trì và phát triển Giáo Xứ Thánh Phêrô & Phaolô trong khuôn viên thánh đường Nativity of Our Lord.

GIỜ LỄ HẰNG TUẦN

8:30 sáng

 

8:30 sáng

 

10 giờ sáng

 

8:30 sáng

10 giờ sáng

Thứ Ba - Thứ Năm

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

Chúa Nhật

 

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Anh

Tiếng Việt

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Hiện không có sự kiện nào

ĐỨC GIÁM MỤC

STEPHEN D. PARKES

Đức Giám Mục Stephen D. Parkes là Giám Mục thứ 15 của Giáo Phận Savannah. Ngài là Cha Xứ thuộc Giáo Xứ Annunciation, Giáo Phận Orlando, Florida và Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục cai quản Giáo Phận Savannah vào ngày 7/8/2020 thay thế cho Đức Giám Mục tiền nhiệm Greogory J. Hartmayer. Ngài chính thức nhậm chức vụ của mình vào ngày 9/23/2020.

bishopstephenparkes_edited.jpg

Language:

bottom of page