"Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. MÁTTHÊU 28:19

 

BAN HÀNH GIÁO NHIỆM KỲ 2019 - 2021

CHỦ TỊCH

Tống Việt Thi

PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ

Nguyễn Anh Tuấn

PHÓ CHỦ TỊCH NGOẠI VỤ

Nguyễn Kinh Luân

THƯ KÝ

Trần Thu Hằng

PHỤNG VỤ

Trần Xuân Hoàng

Vũ Đình Tuấn

Trần Vũ

Trương Minh Hoàng

Phạm Văn Thông

THỦ QUỸ

Trần Thị Lụa (Tường)

KINH TÀI

Trần Lệ Thanh

Võ Kim Phước

BẢO TRÌ CƠ SỞ

Lê Thanh Phương

Tống Việt Thi,

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Văn Chương

Trần Vũ

THÔNG TIN, VĂN NGHỆ & HỘI CHỢ

Nguyễn Kinh Luân

Tống Viết Thi

Phạm Văn Chương

Đặng Văn Vinh

                          Trương Minh Hoàng

                            KỸ THUẬT

Nguyễn Anh Tuấn

Vũ Đình Tuấn

NHU YẾU PHẨM

Trần Thị Lụa

Trần Lệ Thanh

THÀNH VIÊN

Bà Trần Thu Hằng                          

Ông Trần Xuân Hoàng                    

Anh Nguyễn Kinh Luân                   

Bà Trần Thị Lụa (Tường)                 

Bà Võ Kim Phước                           

Ông Lê Thanh Phương             

Bà Trần Lệ Thanh                           

Ông Tống Việt Thi                          

Ông Vũ Đình Tuấn                         

Ông Nguyễn Anh Tuấn (John)          

Ông Đặng Văn Vinh                           

Ông Phạm Văn Thông                               

Ông Phạm Văn Chương                           

Ông Trương Minh Hoàng                         

Ông Trần Vũ                                      

ĐOÀN THỂ

Nguyễn Quyền (TNTT)                        

Minh Andy Hoàng (TNTT)                            

Điều Phạm (ca đoàn)                           

Đặng Văn Sơn (Đền Tạ)                      

Chị Trinh (Các Bà Mẹ)                                 

 

Members of Parish Finance Committee include Felix Maher, Thu Le, Samantha Ngo and Hoang Tran

 

EN: Tiếng Anh | VN: Tiếng Việt

NGÀY LỄ

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

CHÚA NHẬT

Không có lễ ban sáng
8:30 am (EN)  
8:30 am (EN)  

8:30 am (EN)  
8:30 am (EN)  

7:30 pm (VN)  Lễ tối
10 am (VN)  Lễ sáng

8:30 am (EN)  Ý lễ cho cả giáo xứ

10 am (VN)  Ý lễ cho cả giáo xứ

 

BẢN TIN GIÁO XỨ

  Nhấn vào đây để vào trang Bản Tin Giáo Xứ

LỊCH SINH HOẠT

TNTT & GIÁO LÝ 2019-2020

Nhấn vào đây để xem Lịch Sinh Hoạt TNTT & Giáo Lý

HỘI TRƯỜNG 

  Nhấn vào đây để đăng ký xử dụng Hội Trường
Hoi Truong.jpg

Theo

CHÚA GIÊSU

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Bạn không phải là Công Giáo nhưng đã nghe được lời mời gọi của Chúa trong tâm hồn, và bạn khao khát được gia nhập Giáo Hội Công Giáo để trở thành con cái của Chúa. Hãy theo học khoá Giáo Lý Tân Tòng, lớp này sẽ chuẩn bị cho bạn sẵn sàng để gia nhập đoàn chiên của Chúa Giêsu. Nhấn vào nút dưới để tìm hiểu thêm về khoá học này.

 

Language: