“Thánh lễ là sự diễn lại trên bàn thánh việc xảy ra trên đồi Canvê xưa, bởi vậy mỗi thánh lễ đem tới cho người dự những ích lợi ngang với những sự hy sinh của Chúa Kitô trên đồi Canvê"
THOMAS AQUINAS

LỄ CHÚA NHẬT TIẾNG VIỆT TẠI GIÁO XỨ

 

Do lệnh cấm ra khỏi nhà của thành phố Savannah và của Thunderbolt hôm nay chúng ta không thể làm như tuần trước được. Tòa Giám Mục đã khuyến cáo là các giáo xứ không được vi phạm hay làm cớ cho người khác vi phạm luật cấm ra khỏi nhà. Như vậy Chúa Nhật hôm nay chúng ta cũng sẽ xem lễ lúc 10:00 giờ qua live stream như tuần trước, nhưng không có việc cho rước lễ.

 

Vậy ngay sau khi Thánh Lễ kết thúc, mọi người sẽ hiệp ý làm việc Rước Lễ Thiêng Liêng với nhau. Đây là phương pháp cuối cùng mà chúng ta có thể phải làm trong một vài tuần nữa.
Xin mọi người mở trang mạng của giáo xứ: cgvnsavannah.org và click vào chữ MỤC VỤ ngay đầu trang để mở Bản Thông Tin. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng có đăng trong Bản Tin Giáo Xứ.

 

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện trong mỗi người chúng ta để gìn giữ chúng ta và cho chúng ta thoát khỏi trận dịch này bình an và mạnh khỏe.


HOW TO ATTEND VIETNAMESE MASS IN OUR PARISH

 

Due to the “Shelter At Home” order applied for both Savannah and Thunderbolt, we cannot do the same as last week. The Diocese Office has recommended parishes not to violate or make excuses for others to violate the prohibition of leaving home. So, this Sunday we will also “attend” the 10:00 AM Mass via live stream like last week, but there will be no Communion.

 

When the Mass is over, everyone will do the act of Spiritual Holy Communion together. This is the way we may have to do for a few weeks.

 

The Vietnamese version of the Spiritual Communion Prayer is available on the Parish Bulletin found on our website cgvnsavannah.org.
May Jesus of the Holy Eucharist be ever present in each of us to help us and keep us safe and good health during this pandemic

Xin bấm vào Facebook link dưới đây để tham dự Thánh Lễ trực tiếp lúc 10:00 sáng ngày Chúa Nhật

                                 

Language:

CONTACT

Address: 3115 East Victory Dr.

City: Savannah, GA 31404-4527

Phone: 912-354-4014

Email: kimsnguyen@juno.com

 

© 2015-2020 Sts. Peter and Paul | Savannah | GA